วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
งานโครงการก่อสร้าง สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)
ลงวันที่ 24/09/2563
วันที่ 24 กันยายน 2563 นายพิพัฒน์ อาจมีแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเดวิด โค้วสุวรรณ์
หัวหน้าหมวดทางหลวงนาตาล ร่วมต้อนรับนายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะ ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน) ณ สำนักงานหมวดทางหลวงนาตาล

'