วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร
ลงวันที่ 07/08/2563

'