วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
รถรณรงค์ ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการป้องกันไวรัสโควิด-19
ลงวันที่ 15/04/2563

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายพิพัฒน์ อาจมีแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์
ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีนายศิริพันธ์ ชุมด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน
ปล่อยขบวนรถ ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


'