วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
โครงการส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างขยายทาง 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2034
ลงวันที่ 27/03/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำโครงการส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างขยายทาง 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ระหว่าง กม.76+470 - 77+304 โดยมีนายสิทธิศักดิ์ หวังสิน หัวหน้าหมวดทางหลวงเขมราฐ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


'