แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2371 ตอนควบคุม 0101 ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ ระหว่าง กม.3+900 - กม.5+265 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 40 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน 2 ระหว่าง กม.155+863 - กม.191+503 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.191+503 - กม.233+891 ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 420.48 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน 2 ระหว่าง กม.155+863 - กม.191+503 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 97.92 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0400 ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.214+000 - กม.215+015 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 30 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.32+000 - กม.32+560 และ กม.37+700 - กม.38+225 ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 31 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานป้ายจราจร สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสุรินทร์ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 327.24 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0401 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ระหว่าง กม.171+872 - กม.216+062 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0402 ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ระหว่าง กม.216+062 - กม.262+609 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 420.48 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน 2 ระหว่าง กม.20+650 - กม.21+650,กม.23+250 - กม.24+250 และ กม.30+350 - กม.31+350 ผลผลิต 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.83+705 - กม.97+100 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2081 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.0+000 - กม.66+231 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 6,228 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน 1 ระหว่าง กม.11+000 - กม.12+000,กม.13+400 - กม.14+400 และ กม.15+500 - กม.16+500 ผลผลิต 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 107 รายการ