f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.175+520 - กม.176+225 ปริมาณงาน 0.705 กม. 11/12/2561 คค06055/พ.1/E28/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
287 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.178+865 - กม.179+545 ปริมาณงาน 0.680 กม. 11/12/2561 คค06055/พ.1/E27/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
288 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.14+940 - กม.17+682 ปริมาณงาน 25,081 ตร.ม. 11/12/2561 คค06055/พ.1/E26/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 286 ถึง 288 จาก 288 รายการ