แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ ระหว่าง กม.๓+๙๐๐ - กม.๕+๒๖๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๐ ต้น 01/12/2563 สร.58/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา ระหว่าง กม.๐+๐๕๐ - กม.๓+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๙๑ ต้น 01/12/2563 คค 06055/พ.1/E40/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.๖๓+๕๐๐ - กม.๖๔+๓๗๕ และ กม.๖๗+๕๐๐ - กม.๖๘+๓๗๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 30/11/2563 สร.42/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๕+๘๖๓ - กม.๑๙๑+๕๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนบ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๑๙๑+๕๐๓ - กม.๒๓๓+๘๙๑ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๔๒๐.๔๘ ตร.ม. 30/11/2563 สร.44/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ระหว่าง กม.๑๗๑+๘๗๒ - กม.๒๑๖+๐๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ระหว่าง กม.๒๑๖+๐๖๒ - กม.๒๖๒+๖๐๙ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๒๐.๔๘ ตร.ม. 30/11/2563 สร.57/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๗๕๐ - กม.๔+๕๕๕ และ กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๓๓๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๔๖ ต้น 26/11/2563 สร.43/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๑๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๘ ต้น 26/11/2563 สร.56/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖+๗๙๐ - กม.๑๗+๖๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๕ ต้น 26/11/2563 สร.52/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓+๒๐๐ - กม.๑๓+๖๒๐ , กม.๑๕+๔๐๐ - กม.๑๖+๑๓๕ และ กม.๑๗+๑๐๐ - กม.๑๗+๗๖๕ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๕๕ ต้น 26/11/2563 สร.54/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๑๔+๐๐๐ - กม.๒๑๕+๐๑๕ ผลลผิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๐ ต้น 25/11/2563 สร.55/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐+๖๕๐ - กม.๒๑+๖๕๐ , กม.๒๓+๒๕๐ - กม.๒๔+๒๕๐ และ กม.๓๐+๓๕๐ - กม.๓๑+๓๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง 25/11/2563 คค 06055/พ.1/E30/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๘+๗๘๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 25/11/2563 สร.36/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙+๓๑๕ - กม.๑๙+๘๐๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๕ ต้น 23/11/2563 สร.6/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ , กม.๑๓+๔๐๐ - กม.๑๔+๔๐๐ และ กม.๑๕+๕๐๐ - กม.๑๖+๕๐๐ ผลผลิต ๓ แห่ง 23/11/2563 คค 06055/พ.1/E20/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓+๕๗๕ - กม.๔+๐๐๐ และ กม.๕+๑๕๐ - กม.๕+๓๐๒ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๗๖ เมตร 23/11/2563 สร.4/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 99 รายการ