f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2371 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ หมายเลข ๔๔ - ๘๗๓๖ - ๐๘ - ๐ 13/11/2562 615/-/1/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2372 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 4.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 4.10 - 9.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 685,710 ตารางเมตร 12/11/2562 615/-/63/11 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2373 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 2.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 260,000 ตารางเมตร 11/11/2562 615/-/63/10 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2374 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 3.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 8.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงปราสาท แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 210,000 ตารางเมตร 11/11/2562 615/-/63/9 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2375 งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์หมายเลข 7430-005-00992-61 จำนวน 1 งาน รวม 6 รายการ 11/11/2562 615/-/63/8 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2376 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 1 รายการ 11/11/2562 615/70/63/14 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2377 จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ CS ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน – สังขะ ที่ กม.๒๗+๓๗๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ งาน 07/11/2562 615/-/63/7 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2378 งานจ้างเหมาทำการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจอมพระ - เชื้อเพลิง กม.191+000 05/11/2562 615/-/63/6 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2379 งานจ้างเหมาทำการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจอมพระ - เชื้อเพลิง กม.178+360 05/11/2562 615/-/63/5 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2380 งานจ้างเหมาทำการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจอมพระ - เชื้อเพลิง กม.171+500 05/11/2562 615/-/63/4 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2381 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CRS-2 มอก.371-2530 จำนวน 50 ถัง 01/11/2562 615/60/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2382 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) เครื่่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง จำนวน 33 รายการ 02/12/2562 คค 06055/พ.2/1/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2383 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 615/60/63/9 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2384 แผ่นสะท้อนแสงสีขาว ขนาด ๓๖ นิ้ว ชนิด Engineer Grade 21/10/2562 615/60/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2385 งานจัดซื้อทรายหยาบ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 615/60/63/11 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 2,371 ถึง 2,385 จาก 2,405 รายการ