แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 25/02/2564 615/60/64/96 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ 24/02/2564 615/60/64/95 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๓๖๓.๖๔๐ ลิตร 24/02/2564 615/35/64/92 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 24/02/2564 615/60/64/93 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. 24/02/2564 615/60/64/94 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อชุดอะไหล่ 24/02/2564 615/30/67/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ 24/02/2564 615/30/66/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อยางนอก - ใน พร้อมยางรองคอ 24/02/2564 615/30/65/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 19/02/2564 615/35/64/91 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-13781-62 จำนวน 1 งาน 18/02/2564 615/-/64/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จัดซื้อไส้กรอง 16/02/2564 615/30/63/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 ไฟวับวาบ 16/02/2564 615/30/62/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 ลูกหมากคันส่งซ้าย ขวา 16/02/2564 615/30/61/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๑ รายการ 16/02/2564 615/45/64/90 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B ๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 15/02/2564 615/35/64/89 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 805 รายการ