f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ระหว่าง กม.๒+๒๑๐ – กม.๖+๓๓๐ ปริมาณงาน ๓๗,๑๕๐ ตร.ม. 30/12/2564 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
107 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.๑๒+๖๘๕ - กม.๑๗+๓๖๐ ปริมาณงาน ๕๑,๓๒๑ ตร.ม. 30/12/2564 สร.67/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
108 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.๒๐+๐๙๗ - กม.๒๓+๓๗๐ ปริมาณงาน ๓๖,๔๘๙ ตร.ม. 30/12/2564 สร.77/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
109 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ- ลำพังชู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๑๐ และ กม.๓๗+๕๔๐ - กม.๓๘+๗๒๐ ปริมาณงาน ๓๗,๓๘๒ ตร.ม. 30/12/2564 สร.72/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
110 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม ๐303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน 1 ระหว่าง กม.169+657 - กม.172+260 ปริมาณงาน 53,063 ตร.ม. 30/12/2564 สร.74/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
111 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑+๘๐๐ - กม.๕+๐๓๕ ปริมาณงาน ๕๑,๑๖๒ ตร.ม. 30/12/2564 สร.66/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
112 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๗๙+๙๒๕ - กม.๑๘๒+๕๘๐ ปริมาณงาน ๕๓,๔๐๗ ตร.ม. 30/12/2564 สร.71/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
113 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๘๐+๕๐๐ - กม.๑๘๒+๕๕๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๒ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E49/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
114 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.๑+๒๖๕ - กม.๓+๒๙๐ ปริมาณงาน ๑๘,๒๑๒ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E48/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
115 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E47/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
116 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E45/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
117 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘๗+๕๗๐ - กม.๑๘๙+๘๓๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๙๑๕ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E46/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
118 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๗ - กม.๒๑+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑๑,๗๔๒.๘๓ ตร.ม. 16/03/2564 คค 06055/พ.1/E44/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
119 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๑๑+๒๒๐ - กม.๒๑๑+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑๒,๒๘๐ ตร.ม. 16/03/2564 คค 06055/พ.1/E42/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
120 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๓๘+๕๓๕ - กม.๓๙+๓๕๐ และ กม.๔๑+๕๗๕ - กม.๔๒+๐๓๘ ปริมาณงาน ๑๑,๖๐๕ ตร.ม. 16/03/2564 คค 06055/พ.1/E43/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 182 รายการ