แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ แห่ง 17/11/2563 สร.2/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ - กม.๑+๕๖๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๐ ต้น 16/11/2563 สร.7/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสังขะ(ตู้ยามตำรวจทางหลวง) จำนวน ๑ หลัง 12/11/2563 สร.1/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา ระหว่าง กม.๐+๐๕๐ - กม.๓+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๙๑ ต้น 11/11/2563 สร.53/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๐+๕๖๕ - กม.๒๑๑+๕๓๐ ปริมาณงาน ๒๐,๑๕๐ ตร.ม. 11/11/2563 สร.28/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน สาหร่าย - ตาฮะ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๓+๙๙๓ - กม.๗๔+๖๖๓ และ ๗๗+๗๒๖ - กม.๘๐+๘๙๐ ปริมาณงาน ๓๗,๗๑๗ ตร.ม. 11/11/2563 สร.33/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๗+๕๖๐ - กม.๒๐๐+๘๙๐ ปริมาณงาน ๓๓,๓๐๐ ตร.ม. 11/11/2563 สร.50/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐๙+๗๖๕ - กม.๒๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๕๗,๕๐๘ ตร.ม. 11/11/2563 สร.34/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๗๑+๑๘๒ - กม.๑๗๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๕๕,๔๒๕ ตร.ม. 11/11/2563 สร.35/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรีี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๘+๖๘๕ - กม.๑๐+๘๐๐ และ กม.๑๖+๒๗๐ - กม.๑๖+๕๑๐ ปริมาณงาน ๒๙,๓๖๔ ตร.ม. 11/11/2563 สร.27/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๒+๙๙๓ - กม.๕๕+๔๓๕ ปริมาณงาน ๒๖,๘๖๒ ตร.ม. 10/11/2563 สร.31/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๒๓+๔๓๖ - กม.๒๓+๕๓๖ , กม.๒๔+๐๘๖ - กม.๒๔+๗๓๙ , กม.๒๕+๑๔๔ - กม.๒๕+๙๙๗ และ กม.๒๖+๖๙๗ - กม.๒๗+๔๗๐ ปริมาณงาน ๒๔,๔๕๕ ตร.ม. 10/11/2563 สร.49/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘+๖๐๐ - กม.๑๑+๕๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๗๖ ตร.ม. 10/11/2563 สร.30/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม. ๑๙๑+๘๐๐ (ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/11/2563 สร.11/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๔+๒๘๒ - กม.๓๗+๓๒๕ ปริมาณงาน ๒๗,๓๘๗ ตร.ม. 10/11/2563 สร.29/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 61 รายการ