f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
691 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
692 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
693 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 615/60/63/26 แขวงทางหลวงสุรินทร์
694 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 615/60/63/25 แขวงทางหลวงสุรินทร์
695 งานจัดซื้อหินขนาดต่างๆ เข้า Stock แขวงทางหลวงสุรินทร์ โดยกองสต๊อกไพล์ที่หมวดทางหลวงในสังกัด 25/11/2562 615/60/63/23 แขวงทางหลวงสุรินทร์
696 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 25/11/2562 615/60/63/21 แขวงทางหลวงสุรินทร์
697 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ 25/11/2562 615/45/63/20 แขวงทางหลวงสุรินทร์
698 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/11/2562 615/35/63/15 แขวงทางหลวงสุรินทร์
699 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 4.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 4.10 - 9.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 685,710 ตารางเมตร 12/11/2562 615/-/63/11 แขวงทางหลวงสุรินทร์
700 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 2.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 260,000 ตารางเมตร 11/11/2562 615/-/63/10 แขวงทางหลวงสุรินทร์
701 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 1 รายการ 11/11/2562 615/70/63/14 แขวงทางหลวงสุรินทร์
702 จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ CS ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน – สังขะ ที่ กม.๒๗+๓๗๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ งาน 07/11/2562 615/-/63/7 แขวงทางหลวงสุรินทร์
703 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CRS-2 มอก.371-2530 จำนวน 50 ถัง 01/11/2562 615/60/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
704 งานจัดซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิดยาง Cms-2h มอก.371-2530 จำนวน 90 ถัง 18/10/2562 615/60/63/7 แขวงทางหลวงสุรินทร์
705 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทลม.407 /2542 จำนวน 800 ถุง 18/10/2562 615/60/63/6 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 691 ถึง 705 จาก 720 รายการ