แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 25/02/2564 615/60/64/96 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ 24/02/2564 615/60/64/95 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๑ รายการ 16/02/2564 615/45/64/90 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B ๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 15/02/2564 615/35/64/89 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๒ รายการ 08/02/2564 615/60/64/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 08/02/2564 615/60/64/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓๑ รายการ 02/02/2564 615/60/64/85 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 27/01/2564 615/35/64/81 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 15 รายการ 20/01/2564 615/60/64/71 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นการ์ดเรล) รวม ๑๐ รายการ 18/01/2564 615/60/64/68 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม 3 ชนิด 13/01/2564 615/60/64/67 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุุก่อสร้าง (ป้ายไฟกระพริบหัวเกาะ LED) จำนวน 3 ชุด 11/01/2564 615/60/64/66 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้ายเชฟร่อน) จำนวน 8 ชุด 11/01/2564 615/60/64/65 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๔ รายการ 08/01/2564 615/60/64/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นการ์ดเรล) รวม ๑๐ รายการ 08/01/2564 615/60/64/61 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 249 รายการ