f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 01/05/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2567 02/04/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 01/03/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2567 07/02/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2566 05/01/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 08/12/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 14/11/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 02/10/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 04/09/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 03/08/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 04/07/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 01/06/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 03/05/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) งานเงินทุนหมุนเวียน 20/04/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 20/04/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ