f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (GUARD RAIL) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๐ ตอน สาหร่าย - ตาฮะ สะพาน กม.๗๔+๑๗๕ ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/02/2565 615/-/65/45 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง – ปราสาท ระหว่าง กม.๒๒๒+๘๑๒ - กม.๒๒๓+๑๖๙ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/01/2565 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี – ห้วยจริง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑+๘๐๕ - กม.๕+๐๘๕ ปริมาณงาน ๓๘,๐๖๕ ตร.ม. 02/02/2565 คค06054/พ.1/E10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นอลูมิเนียมหนา ๒ มม.) จำนวน ๑,๐๖๕ ชุด 22/07/2564 615/60/64/170 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์ Fuji xerox) จำนวน 4 ตลับ 02/04/2564 615/40/64/113 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 จ้างผลิตป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่ ๒๕๖๔ รวม ๘ รายการ 24/12/2563 615/-/64/25 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.๖๓+๕๐๐ - กม.๖๔+๓๗๕ และ กม.๖๗+๕๐๐ - กม.๖๘+๓๗๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖+๗๙๐ - กม.๑๗+๖๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๕ ต้น 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๑๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๘ ต้น 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ ๕ ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง (งบตำรวจทางหลวง) 18/11/2563 615/45/64/26 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๔+๔๒๐ ปริมาณงาน ๑๔ ต้น 08/06/2563 615/-/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ฝาปิดโคนเสาไฟฟ้า) จำนวน 250 ชิ้น 23/03/2563 615/45/63/126 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด จำนวน 58 รายการ 31/03/2563 คค 06055/พ.2/6/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 3 ลบ.ม. 17/02/2563 615/60/63/92 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ