f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2567
ลงวันที่ 10/04/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2567
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ณ บริเวณหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แขวงทางหลวงสุรินทร์


'