f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ร่วมรณรงค์แต่งกายดวยชุดผ้าไทย
ลงวันที่ 07/02/2567

แขวงทางหลวงสุรินทร์ ร่วมรณรงค์แต่งกายดวยชุดผ้าไทยตามมาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวงเพื่อเป็นไปตามการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น


'