f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ลงวันที่ 18/01/2567

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้ นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ (ฝ่ายวิศวกรรม)
เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เนื่องในวันยุทธหัตถี โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
87 ดาวน์โหลด

'