f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2567
ลงวันที่ 27/12/2566

นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก
และปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2567
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ณ บริเวณหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แขวงทางหลวงสุรินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
79 ดาวน์โหลด

'