f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 05/12/2566

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ ฝ่ายวิศวกรรม
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร ์เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
193 ดาวน์โหลด

'