f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
พิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
ลงวันที่ 27/10/2566

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


'