f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ลงวันที่ 13/10/2566

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


'