f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ลงวันที่ 13/10/2566

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๙๙ รูป
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


'