f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
พิธิวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 01/10/2566

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้ นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ เข้าร่วมพิธิวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


'