f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนศวรมหาราช โดยมีนายพิจิตร บุญทัน
ลงวันที่ 25/04/2566

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้ นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ (ฝ่ายวิศวกรรม)
เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนศวรมหาราช โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

By Pitchaya,Surat

'