f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2566
ลงวันที่ 11/04/2566

นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ พร้อมด้วยสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 18 เมษายน 2566 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ณ บริเวณหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แขวงทางหลวงสุรินทร์


'