f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
201 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.327+800 -กม.328+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
202 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่างกม.10+155 - กม.12+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 24,723 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
203 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ ระหว่าง กม.9+300 - กม.14+070 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 29,360 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
204 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2432 ตอน ทางเข้าเขื่องใน ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+500 ปริมาณงาน 28,500 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
205 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.44+000 -กม.44+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
206 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.43+400 - กม.43+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
207 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+675 - กม.17+900 ปริมาณงาน 29,025 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
208 03/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ- อุบลราชธานี ระหว่าง กม.569+935 - กม.569+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
209 26/02/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.548+300 - กม.549+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
210 21/02/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 201 ถึง 210 จาก 216 รายการ