f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67040028821
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทล.2178 ตอน วารินชำราบ-หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891-กม.2+500 LT.,RT. และกม.2+680-กม.2+970 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,961 ตร.ม.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 12,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/04/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ