f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.8+115 - กม.11+160(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 53 ต้น) 09/02/2565 อบ.23/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
77 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2565 อบ.14/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
78 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบฃุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2462 ตอน หนองหล่ม - หนองเหล่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+152 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 03/02/2565 อบ.8/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
79 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35 ต้น) 03/02/2565 อบ.9/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
80 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ ระหว่าง กม.9+125 - กม.11+744(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 41 ต้น) 08/02/2565 อบ.13/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
81 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.268+255 - กม.269+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2565 อบ.22/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
82 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 1 ระหว่าง กม.16+080 - กม.17+880 ปริมาณงาน 37,105 ตร.ม. 02/02/2565 อบ.4/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
83 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าะรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.569+050 - กม.575+048 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) 05/02/2565 อบ.10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
84 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ระหว่าง กม.9+700 - กมฅ10+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2565 อบ.21/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
85 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.11+140 - กม.13+700 ปริมาณงาน 20,040 ตร.ม. 08/02/2565 อบ.18/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
86 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 33,775 ตร.ม. 08/02/2565 อบ.15/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
87 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.534+133 - กม.535+370 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2565 อบ.20/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
88 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.17+715 - กม.21+130 ปริมาณงาน 30,735 ตร.ม. 08/02/2565 อบ.17/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
89 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.266+500 - กม.267+420 ปริมาณงาน 21,820 ตร.ม. 08/02/2565 อบ.19/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
90 จ้างก่สอร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.533+686 - กม.533+828 ปริมาณงาน 1 แห่ง พร้อมงานบำรุงรักษา 1 ปี 10/02/2565 อบ.24/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 137 รายการ