f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,500 ตร.ม.) 08/06/2567 อบ.1/37/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
32 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.542+900 - กม.544+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35,270 ตร.ม.) 28/05/2567 อบ.1/18/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
33 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.561+380 - กม.563+148 ปริมาณงาน 1 แ่หง (ปริมาณงาน 36,444 ตร.ม.) 28/05/2567 อบ.1/17/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
34 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 9 ระหว่าง กม.0+680 - กม.3+192 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,576 เมตร) 28/05/2567 อบ.1/20/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
35 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.29+470 - กม.30+639 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,584 เมตร) 28/05/2567 อบ.1/19/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
36 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.545+320 - กม.561+745 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 130 ต้น) 22/05/2567 อบ.1/10/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
37 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800 - กม.20+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) 22/05/2567 อบ.1/13/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
38 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.221+179 - กม.223+836 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,964 เมตร) 24/05/2567 อบ.1/15/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
39 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.40+700 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,176 เมตร) 22/05/2567 อบ.1/12/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
40 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่อใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.259+968 - กม.262+200 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,752 เมตร) 18/05/2567 อบ.1/6/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
41 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล.23 ตอน บ้านสวน-เขื่องใน ระหว่าง กม.247+420-กม.248+255 (เป็นช่วงๆ) และทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.248+255-กม.248+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,648 เมตร) 18/05/2567 อบ.1/7/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
42 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.12+785 - กม.16+300 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,644 เมตร) 22/05/2567 อบ.1/11/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
43 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.234+330 - กม.238+774 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) 07/11/2566 อบ.1/1/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
44 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2566 อบ.1/2/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
45 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2566 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.0+000 (แยกวนารมย์) และ กม.2+241 (แยกดงอู่ผึ้ง) ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/06/2566 อบ.1/26/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 137 รายการ