f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ห้ามทำทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ในเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน ผิด พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 37 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ลงวันที่ 17/11/2566
ห้ามทำทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ในเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากฝ่าฝืน ผิด พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 37
ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

'