f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ลงวันที่ 18/04/2567
วันที่ 18 เมษายน 2567
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 นายวันปิยะ ภุมมะภูติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567
เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย
โดยมี นายตรีเทพ บุญประสงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นางธนิตา แก้วอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร
ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
โดยพร้อมเพียงกัน

'