แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 21/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 25/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 24/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 09/06/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 29/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 09/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 09/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 25/07/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 25/07/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 10/07/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 42 รายการ