f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๗+๕๐๐ - กม.๓๑+๕๕๐ (เป็นช่วง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๒๓+๐๐๐ - กม.๓๑+๖๔๐ ปริมา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 28/09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.64+035 - กม.65+190 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 28/09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0200 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.27+605 - กม.29+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 28/09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.47+600 - กม.52+320 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 28/09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.44+600 - กม.48+160 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 20/09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.44+600 - กม.48+160 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 20/09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.47+600 - กม.52+320 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 20/09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.73+005 - กม.74+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 20/09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก - อ่างศิลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 169 รายการ