f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๒๐ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๑+๐๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒,๐๑๐๓ ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๔+๘ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ทางถนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๕๐๐-กม.๘+๘๗๐ (เป็นช เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑,๐๑๐๒,๐๑๐๓ ตอน วารินชำราบ- สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่า เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๐๑๕ - กม.๑๐๖+๐๐๐ (เ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอน ช่องเม็ก - ป่าไม่ - หนองแสง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ (เ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอน ช่องเม็ก - ป่าไม่ - หนองแสง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒,๐๑๐๓ ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน ๑ ระห เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๔๙+๘๑๐-กม.๖๐+๑๑๗ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑, เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 169 รายการ