f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 19/12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.374+000 - กม.377+300 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 19/12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0200 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.18+600 - กม.21+000 (เป เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 19/12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.0+289 - กม.49+48 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 19/12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.401+500 - กม.403+800 (เป็นช่วง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 19/12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.71+000 - กม.74+500 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 19/12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 19/12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.45+500 - กม.46+800 และ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 19/12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.8+200 - กม.12+200 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 07/12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 แผนรายประมาณการ กิจกรรมงานค่าถมดินและวางท่อระบายน้ำด้านหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงเดชอุดม ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.(อุบลราชธานี) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเดชอุดม (ด้านซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 0701 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ระหว่าง กม.365+829-กม.366+009 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๗+๘๐๐-กม.๕๗+๘๐๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 169 รายการ