f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้า แสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวง แหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖+ ๓๐๐-กม.๓๑+๕๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๙ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวง หมายเลข ๒๒๔๘ ตอน ซ าหวาย-บุณฑริก ตอน ๒ ระหว่าง กม. ๔๖+๓๓๐-กม.๙๕+๙๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๓ ต้นมาณ งาน ๕๓ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้า แสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม - โนนเรียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๓๕๔-กม.๓๓+๓๒๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๓ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๑๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๕+๑๖๕- กม.๑๐๒+๙๐๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ตอน 2 ระหว่าง กม.๔๑+๐๐๐-กม.๔๒+๐๙๖ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 15/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๖+๗๑๒ - กม.๘+๘๗๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 15/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ จ.อุบลราชธานี ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 20/12/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งหม้อแปลงลูกที่อุปกรณ์แรงสูงชำรุดบนทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอนซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.67+800-กม.68+400 (บ้านโคกใหญ่) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 29/06/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบูรณะโครงข่่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.77+000 - กม.77+950 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 05/04/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๗+๖๐๐ - กม.๕๒+๓๒๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 169 รายการ