f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.47+975 - กม.49+050 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.48+686 – กม.48+886 17/11/2565 คค06051/พ.1/e/17/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร ที่ กม.23+000 และ กม.31+640 ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/11/2565 คค 06051/พ.1/e./13/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดชอุดม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 10/11/2565 คค 06051/พ.1/e/12/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดชอุดม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 01/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.44+600 - กม.46+200 21/10/2565 คค 06051/พ.1/e/11/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.64+035 - กม.64+715 21/10/2565 คค 06051/พ.1/e/10/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงเวียนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.27+605 - กม.29+250 21/10/2565 คค 06051/พ.1/e/9/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซำหวาย - บุญฑริก ระหว่าง กม.47+600 - กม.49+810 21/10/2565 คค 06051/พ.1/e/8/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดชอุดม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 19/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.73+005 - กม.74+500 19/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.375+800 - กม.377+245 19/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก - อ่างศิลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+950 19/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.37+495 - กม.39+000 19/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.18+500 - กม.21+205 19/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี งานติดตั้งป้ายจราจรและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ผาแต้ม ผาชนะได ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.76+174 - กม.110+040 (เป็นช่ว 27/09/2565 คค 06051/พ.1/e/6/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 129 รายการ