f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0102 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+015-กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน สว่างวีระวงศ์ – พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.28+460 - กม.75+000 (เป็นช่วง ๆ) 21/11/2565 คค06051/พ.1/e/28/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วง ๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/27/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.34+800-กม.37+100 (เป็นช่วงๆ) และ กม.47+800-กม.60+300 (เป็นช่วงๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/26/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.2+500-กม.8+870 (เป็นช่วงๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/25/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ช่องเม็ก – ป่าไม่ - หนองแสง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.48+886 (เป็นช่วงๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/24/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.49+810-กม.60+117 (เป็นช่วง ๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/23/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 3 ระหว่าง กม.28+460 - กม.42+222 และ กม.42+222 - กม.50+540 (เป็นช่วง ๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/22/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0200 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.17+500 - กม.31+550 (เป็นช่วง ๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/21/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม ระหว่าง กม.5+000 - กม.12+000 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่างกม.0+000 - กม.30+000 (เป็นช่วง ๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/20/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101,0102,0103 ตอน วารินชำราบ – สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.0+000 - กม.75+000 (เป็นช่วง ๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/19/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ช่องเม็ก-ป่าไม้-หนองแสง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.48+886 (เป็นช่วงๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/18/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101 ตอน ช่องเม็ก - ป่าไม้ ระหว่าง กม.4+060 - กม.4+900 และ กม.8+625 - กม.9+500 17/11/2565 คค06051/พ.1/e/16/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ตอน 2 ระหว่าง กม.104+000 - กม.105+225 17/11/2565 คค06051/พ.1/e/14/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ – สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.1+090 17/11/2565 คค06051/พ.1/e/15/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 129 รายการ