f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓+๗๐๐ - กม.๓๕+๙๒๐ 01/05/2567 คค 06051/พ.1/e/18/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
17 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.16+300-กม.31+550 (เป็นช่วงๆ) 30/04/2567 คค 06051/พ.1/e/17/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
18 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก ตอน 3 ระหว่าง กม.51+100 – กม.52+800 (เป็นช่วงๆ) 30/04/2567 คค 06051/พ.1/e/16/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
19 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างศิลา-โนนเรียง ตอน 1 ระหว่าง กม.24+000-กม.26+000 30/04/2567 คค 06051/พ.1/e/15/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
20 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน 4 ระหว่าง กม.100+200 – กม.105+040 (เป็นช่วงๆ) 30/04/2567 คค 06051/พ.1/e/14/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
21 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๘๖ - ๕๐๐ กม.๓๘๘+๑๕๕ 30/04/2567 คค 06051/พ.1/e/10/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
22 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๓๙๕+๙๕๐ - กม.๓๙๗+๗๘๐ 30/04/2567 คค 06051/พ.1/e/11/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
23 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๘๐+๒๐๕ - กม.๘๒+๐๕๐ 30/04/2567 คค 06051/พ.1/e/12/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
24 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2296 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าแก่งตะนะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+600 30/04/2567 คค 06051/พ.1/e/9/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
25 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐๘+๐๒๐ - กม.๔๐๙+๘๐๕ 30/04/2567 คค 06051/พ.1/e/13/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
26 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน 1 ระหว่าง กม.93+910-กม.94+925 02/04/2567 คค 06051/พ.1/e/8/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
27 2567 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101 ตอน เดชอุดม – โนนเรียง ตอน 2 ระหว่าง กม.7+354-กม.33+323 (เป็นช่วงๆ) 26/04/2567 คค 06051/พ.1/e/7/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
28 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ลักษณะงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม กม.9+550 - กม.12+210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2567 คค 06051/พ.1/e/6/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
29 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 6+712 - กม.8+870 19/04/2567 คค 06051/พ.1/e/5/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
30 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 17/04/2567 คค 06051/พ.1/e/4/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 129 รายการ