f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1396 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.28+000-กม.32+000 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/24/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1397 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.6+400 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2296 ตอน ทางเข้าแก่งตะนะ ที่ กม.0+000 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/26/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1398 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.4+710-กม.7+500 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/27/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1399 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.3+500-กม.5+000 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/28/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1400 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.398+662-กม.399+500 และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-อ.เดชอุดม ระหว่าง กม.0+160-กม.1+250 และ กม.1+400-กม.2+500 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/29/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1401 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 24/12/2561 632/62/121 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1402 จ้างเหมาถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐-กม.๓๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 24/12/2561 632/62/119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 19/12/2561 632/62/117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1404 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 18/12/2561 632/62/116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1405 ซื้อกรวยยาง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว พร้อมชื่อหน่วยงาน จำนวน๑๓๐ อัน 18/12/2561 632/62/115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1406 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้าง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ปริมาณงาน ๓๐๒,๗๗๘.๐๐ ตร.ม. 18/12/2561 632/62/114 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1407 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 18/12/2561 632/62/113 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1408 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 17/12/2561 632/62/111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1409 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/12/2561 632/62/110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1410 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 632/62/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1,396 ถึง 1,410 จาก 1,447 รายการ