f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 632/62/101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1382 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. 11/12/2561 632/62/100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1383 น้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร 26/11/2561 632/62/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1384 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 632/62/099 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1385 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 26/11/2561 632/62/097 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1386 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/11/2561 632/62/096 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1387 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 26/11/2561 632/62/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1388 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2561 632/62/094 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 23/11/2561 632/62/093 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1390 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 23/11/2561 632/62/092 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1391 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๒๕๖๒-๓๖ จำนวน ๔ รายการ 23/11/2561 632/62/091 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1392 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 23/11/2561 632/62/090 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1393 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ 23/11/2561 632/62/089 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1394 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 22/11/2561 632/62/088 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1395 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 22/11/2561 632/62/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1,381 ถึง 1,395 จาก 1,417 รายการ