f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1351 ซื้อสีสะท้อนแสง ขนาดจุ ๔๐๐ กรัม (มอก.๔๑๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑๐ กระป๋อง 07/02/2562 632/62/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 07/02/2562 632/62/163 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1353 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 07/02/2562 632/62/162 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 05/02/2562 632/62/161 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1355 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 05/02/2562 632/62/160 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 05/02/2562 632/62/159 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1357 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 28/02/2562 คค 06051/พ.1/e/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1358 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 04/02/2562 632/62/158 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1359 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 04/02/2562 632/62/157 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1360 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 04/02/2562 632/62/156 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1361 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 31/01/2562 632/62/039 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1362 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๗๐ Ah พร้อมบรรจุไฟ จำนวน ๒ ลูก 31/01/2562 632/62/038 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1363 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑ คัน 31/01/2562 632/62/037 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1364 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 632/30/62/030 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1365 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 29/01/2562 632/62/155 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1,351 ถึง 1,365 จาก 1,447 รายการ