f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1336 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน 28/03/2562 คค 06051/พ.1/30/62/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1337 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 28/03/2562 คค 06051/พ.1/30/62/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1338 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 05/03/2562 632/62/180 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 26/02/2562 632/62/175 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1340 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 26/02/2562 632/62/174 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1341 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง ๙.00 ม.พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๒๕+๘๕๐ (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน ๑ ต้น 25/02/2562 632/62/173 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1342 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/02/2562 632/62/172 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1343 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/02/2562 632/30/62/043 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1344 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/02/2562 632/30/62/041 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1345 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ 20/02/2562 632/62/168 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ 20/02/2562 632/62/167 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1347 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/02/2562 632/40/62/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 11/02/2562 632/62/166 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1349 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 08/02/2562 632/62/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/02/2562 632/62/165 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1,336 ถึง 1,350 จาก 1,447 รายการ