f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1321 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๐๗+๕๔๓ ปริมาณงาน ๑ ต้น 20/03/2562 632/62/192 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1322 จ้างเหมาทำการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ที่ กม.๔+๔๔๘ LT. (แยกบ้านกุดระงุม) และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ระบบ ๒๒ KVA.๑ เฟส ขนาด ๓๐ KVA. พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๔+๔๔๘ LT. (แยกบ้านกุดระงุม) 20/03/2562 632/62/191 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1323 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/03/2562 632/62/190 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1324 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 18/03/2562 632/62/189 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1325 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 18/03/2562 632/62/188 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.32+200-กม.36+350 (เป็นช่วงๆ) 04/04/2562 คค 06051/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1327 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.12+810-กม.14+300 13/03/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1328 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 11/03/2562 632/30/62/053 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1329 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ 11/03/2562 632/62/187 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 11/03/2562 632/62/186 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1331 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 11/03/2562 632/62/185 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1332 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ 11/03/2562 632/62/184 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1333 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 07/03/2562 632/62/183 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1334 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 06/03/2562 632/62/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1335 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๒,๑๕๒ ลิตร 06/03/2562 632/62/010 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1,321 ถึง 1,335 จาก 1,447 รายการ