f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 03/04/2562 632/62/207 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 03/04/2562 632/62/206 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 03/04/2562 632/62/205 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1309 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 03/04/2562 632/62/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 28/03/2562 632/62/202 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1311 ซื้อวัสดุยาพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 28/03/2562 632/30/62/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1312 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 28/03/2562 632/30/62/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/03/2562 632/62/201 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1314 ซื้อหิน ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร 26/03/2562 632/62/200 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 26/03/2562 632/62/199 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 25/03/2562 632/62/197 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1317 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 25/03/2562 632/62/196 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 25/03/2562 632/62/195 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1319 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage ๖๗๘ COLOUR หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๘๘๕๗-๕๘ (TGL๓๐-R๑-๐๓ ๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน 12 กล่อง 20/03/2562 632/62/194 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1320 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะแถบคาด ๓ แถบ สีขาว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๒๐ อัน 20/03/2562 632/62/193 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1,306 ถึง 1,320 จาก 1,447 รายการ