f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1291 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 30/04/2562 632/30/62/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1292 ซื้อไฟสัญญาณวับวาบ ๒๔ V. จำนวน ๒ ชุด 29/04/2562 632/30/62/078 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1293 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 29/04/2562 632/30/62/076 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1294 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 29/04/2562 632/30/62/074 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1295 จ้างเหมางานวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 29/04/2562 632/30/62/072 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 25/04/2562 632/62/217 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1297 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ 24/04/2562 632/62/216 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1298 จ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล และเสาการ์ดเรล ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๘๘+๘๖๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/04/2562 632/62/214 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 19/04/2562 632/62/213 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1300 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 19/04/2562 632/62/212 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ 10/04/2562 632/62/211 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1302 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๔๐๕+๒๗๕-กม.๔๐๗+๕๔๓ (เป็นช่วงๆ) 10/04/2562 632/62/210 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1303 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 10/04/2562 632/62/209 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1304 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 04/04/2562 632/30/62/066 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
1305 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 04/04/2562 632/30/62/065 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1,291 ถึง 1,305 จาก 1,447 รายการ