f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการติดตั้งหม้อแปลงลูกที่อุปกรณ์แรงสูงชำรุดบนทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอนซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.67+800-กม.68+400 (บ้านโคกใหญ่) 20/12/2566 632/67/078 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
107 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๘+๗๐๐-กม.๘๒+๐๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/12/2566 632/67/076 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 19/12/2566 632/60/67/077 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 18/12/2566 632/60/67/073 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
110 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง ชนิด LED ขนาด ๓๐๐ มม. จำนวน ๑๑ ดวงโคม 18/12/2566 632/45/67/074 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
111 ซื้อเป้าสะท้อนแสงสำหรับติดตั้งบนราวกันอันตราย ขนาด ๑๕ x๑๐ ซม.สีขาวทรงสี่เหลี่ยมคางหมู หน้าเดียว จำนวน ๑๕๐ อัน 18/12/2566 632/60/67/072 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
112 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 13/12/2566 632/35/67/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 13/12/2566 632/60/67/071 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 12/12/2566 632/60/67/069 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
115 ซื้อแบตเตอรี่ LCPC ๖๐-๑๒ ๑๒V ๖๐ Ah จำนวน ๙ ลูก 08/12/2566 632/45/67/066 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 08/12/2566 632/60/67/067 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
117 ซื้อยางแอสฟัลต์ ชนิด CMS-๒h ขนาดจุ ๒๐๐ กก. (มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๑๕ ถัง 08/12/2566 632/60/67/064 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 08/12/2566 632/60/67/065 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
119 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๗+๙๕๐-กม.๘๑+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/12/2566 632/67/068 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 06/12/2566 632/60/67/063 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,417 รายการ