f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสูง ๙.๐๐ ม.ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๖๘+๐๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/01/2567 632/67/099 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
92 จ้างเหมาทำการติดตั้งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๑๓+๘๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/01/2567 632/67/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
93 จ้างเหมาทำการติดตั้งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๑๓+๘๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/01/2567 632/67/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
94 ซื้อเป้าสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียว (สีเหลือง) ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม.สำหรับติดบนเกาะกลางถนน จำนวน ๑,๐๕๐ อัน 19/01/2567 632/60/67/094 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19/01/2567 632/60/67/093 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
96 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๔๐๐ ลิตร 17/01/2567 632/35/67/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 17/01/2567 632/40/67/091 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
98 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๘ รายการ 09/01/2567 632/67/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 09/01/2567 632/40/67/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 02/01/2567 632/40/67/083 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 28/12/2566 632/60/67/082 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 25/12/2566 632/45/67/081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 25/12/2566 632/60/67/080 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
104 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 25/12/2566 632/35/67/007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
105 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 22/12/2566 632/35/67/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,417 รายการ