f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 26/03/2567 632/35/67/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
77 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 15/03/2567 632/85/67/166 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
78 ซื้อแบตเตอรี่โดรน Autel EVO2 Pro จำนวน ๑ ลูก 11/03/2567 632/45/67/112 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
79 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 23/02/2567 632/35/67/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
80 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 23/02/2567 632/35/67/010 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
81 ซื้อแบตเตอรี่โดรน Autel EVO2 Pro จำนวน ๑ ลูก 09/02/2567 632/45/67/107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
82 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง ชนิด LED ขนาด ๓๐๐ มม. (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑) จำนวน ๑๕ ดวงโคม 06/02/2567 632/45/67/105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 06/02/2567 632/60/67/104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 05/02/2567 632/60/67/103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ 29/01/2567 632/60/67/101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 29/01/2567 632/60/67/100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
87 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 24/01/2567 632/35/67/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
88 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๑๐+๗๔๐ (บริเวณเกาะกลางถนน) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/01/2567 632/67/096 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
89 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด จำนวน ๑ ต้น และหลักนำทาง จำนวน ๑ ต้น ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๙๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/01/2567 632/67/097 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
90 จ้างเหมาทำการติดตั้งแผ่นราวกันอันตรายพร้อมเสา ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ อนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๐๑+๐๐๐ (สะพานร่องม่านน้ำ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/01/2567 632/67/098 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,417 รายการ